Tuinvereniging Seghwaert

Zoetermeer

Kantinebeurten

Ieder lid van de tuinvereniging heeft een aantal keer per jaar een tuinbeurt. Een alternatief op tuinbeurten zijn kantinebeurten. Leden die zich beschikbaar stellen voor kantinebeurten zijn vrijgesteld van tuinbeurten. De werkzaamheden tijdens een kantinebeurt varieren van het inschenken van drankjes tot het bakken van een patatje. Dit gebeurt onder begeleiding van een tuinlid dat lid is van de kantinecommissie. Kantinebeurten zijn op zaterdag van 10:15 tot 14:45.

Rooster

Het kantinebeurtenrooster vindt u hier.

Verloop kantinebeurt

 • U meldt zich voor 10:15 in de kantine. Zorg in verband met uw veiligheid dat u dichte schoenen en kleding die niet te wijd zit draagt.
 • U levert voor de kantinebeurt uw tuinbeurtenkaart in bij de kantinebeheerder. U ontvangt de tuinbeurtenkaart na de kantinebeurt gestempeld terug. De tuinbeurtenkaart is voor uw eigen administratie. In een nieuw kalenderjaar ontvangt u bij uw eerste kantinebeurt een nieuwe tuinbeurtenkaart.
 • Zorg ervoor dat uw handen goed schoon zijn. Wanneer u nagellak gebruikt dan draagt u in de keuken handschoenen. Handschoenen worden beschikbaar gesteld door de vereniging. Wanneer u lang haar heeft dan draagt u dit in een staart.
 • Wanneer de kantinebeurt begint ontvangt u een schort wat u draagt tijdens de kantinebeurt. Daarnaast worden de werkzaamheden verdeeld. Er zijn handleidingen aanwezig voor het opstarten en het afsluiten van de kantine.
 • Tijdens de kantinebeurt neemt u naar eigen inzicht een kwartiertje pauze.
 • Het is niet toegestaan om alcohol te drinken tijdens de kantinebeurt.
 • Wanneer de kantinebeurt afgelopen is ontvangt u uw tuinbeurtenkaart gestempeld terug.

Verhindering kantinebeurt

Wanneer u niet in staat bent om op de geplande datum uw kantinebeurt uit te voeren dan zijn er verschillende oplossingen:

 • U vraagt een familielid of kennis om de kantinebeurt voor u uit te voeren.
 • U meldt uw afwezigheid uiterlijk twee weken voorafgaande aan de kantinebeurt. Vul daarvoor dit formulier in.
 • Wanneer niet anders mogelijk belt u op de dag van uw tuinbeurt tussen 9:00 en 09:30 naar de kantine via telefoonnummer 06-83 95 15 81.
 • Het inhalen van uw kantinebeurten gebeurt in overleg. Niet afgemelde kantinebeurten worden direct in rekening gebracht. Niet ingehaalde kantinebeurten worden jaarlijks in rekening gebracht.