Tuinvereniging Seghwaert

Zoetermeer

Tuinbeurten

Ieder lid van de tuinvereniging heeft een aantal keer per jaar een tuinbeurt. Bij een tuinbeurt wordt er onderhoud gepleegd aan het tuincomplex. Denk hierbij o.a. aan het onkruidvrij maken van de paden en het onderhoud aan verenigingseigendommen. Dit gebeurt onder begeleiding van een complexbeheerder. Sommige leden zijn vrijgesteld van tuinbeurten omdat zij zich op een andere manier verdienstelijk maken voor de vereniging. Tuinbeurten zijn op zaterdagen van 10:00 uur tot 13.00 uur. (aanwezig zijn om 9.45 uur).

Rooster

Het tuinbeurtenrooster vindt u hier.

Verloop tuinbeurt

  • U meldt zich voor 09:45 met werkhandschoenen, werkschoenen, het door de vereniging verstrekte gele hesje en eventueel regenkleding in de kantine. Er staat dan koffie en thee klaar.
  • U levert voor de tuinbeurt uw tuinbeurtenkaart in bij één van de complexbeheerders. U ontvangt de tuinbeurtenkaart na de tuinbeurt gestempeld terug. De tuinbeurtenkaart is voor uw eigen administratie. In een nieuw kalenderjaar ontvangt u bij uw eerste tuinbeurt een nieuwe tuinbeurtenkaart.
  • Wanneer de tuinbeurt begint verdelen de complexbeheerders de werkzaamheden en wordt er gereedschap uitgedeeld.
  • Tussen 11:30 en 11:45 is er een pauze. In de kantine staat koffie en thee klaar.
  • Tussen 12:45 en 13:00 geven de complexbeheerders aan het gereedschap naar de nissenhut te brengen. In de nissenhut liggen borstels waarmee het gereedschap schoongemaakt wordt.
  • U haalt na 13:00 uw gestempelde tuinbeurtenkaart op in de kantine. Daarnaast tekent de complexbeheerder voor uw aanwezigheid gedurende de tuinbeurt.

Verhindering tuinbeurt

Wanneer u niet in staat bent om op de geplande datum uw tuinbeurt uit te voeren dan zijn er verschillende oplossingen:

  • U vraagt een familielid of kennis om de tuinbeurt voor u uit te voeren.
  • U meldt uw afwezigheid uiterlijk op donderdag voorafgaande aan de tuinbeurt. Vul daarvoor dit formulier in.
  • Wanneer niet anders mogelijk belt u op de dag van uw tuinbeurt tussen 9:00 en 09:30 naar de kantine via telefoonnummer 06-83 95 15 81.
  • Het inhalen van uw tuinbeurten gebeurt in overleg. Niet afgemelde tuinbeurten worden direct in rekening gebracht. Niet ingehaalde tuinbeurten worden jaarlijks in rekening gebracht.