Tuinvereniging Seghwaert

Zoetermeer

Reglementen & statuten

Voor een gezellige vereniging is het belangrijk dat er duidelijke afspraken zijn. Binnen Tuinvereniging Seghwaert maken wij gebruik van een tuinreglement, een alcoholreglement en een huishoudelijk reglement. Daarnaast wordt er gewerkt met een ARBO-beleidsplan.

Statuten

De statuten vindt u hier.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement vindt u hier.

Tuinreglement

Het tuinreglement is misschien wel het meest parktische reglement wat wij binnen onze vereniging hanteren. Het is daarom belangrijk dat alle tuinleden het reglement kennen. Wanneer u lid wil worden van onze vereniging dan is het belangrijk dat u het tuinreglement op voorhand leest. Op deze manier kan voorkomen worden dat er verkeerde verwachtingen ontstaan..

Het tuinreglement is wordt vastgelegd, aangevuld en gewijzigd door algemene vergadering. In de praktijk betekent dit dat wanneer de leden van de tuinvereniging het tuinreglement willen wijzigen zij een agendapunt aandragen zodat het tijdens de algemene ledenvergadering over gestemd kan worden.

Omdat het tuinreglement omvangrijk is lichten wij de belangrijkste punten hier uit:

  • Het hoofdpad is niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer.
  • Het is niet toegestaan om de tuin van een ander lid, of een leegstaande tuin te betreden, tenzij het bestuur hiertoe schriftelijke toestemming heeft verleend.
  • Het is niet toegestaan om van 1 april tot 1 oktober tussen 13:00 en 07:00, en het gehele jaar op zon- en feestdagen geluid producerende machines te gebruiken. Uitzondering tussen 1 april en 1 oktober geldt op maandag en donderdag van 18:00 tot 21:00.
  • Op het tuincomplex mag geen afval worden verbrand of open vuur en vuurkorven worden gestookt.
  • Er mogen geen bestrijdingsmiddelen en niet natuurlijke meststoffen worden gebruikt.
  • Langs de padzijde dienen de tuinen van een ligusterheg te zijn voorzien. De hoogte van de heg mag variëren tussen de 1.00m en 1.40m.
  • Het is toegestaan om per tuin maximaal tachtig vierkante meter bestrating aan te leggen.

De volledige versie van het tuinreglement vindt u hier.

Alcoholreglement

Het alcoholreglement vindt u hier.

ARBO-beleidsplan

Het ARBO-beleidsplan vindt u hier.

Verwerking persoonsgegevens

Toelichting op de verwerking van persoonsgegevens vindt u hier.